Geborgenheid en lotsverbondenheid zijn een wezenlijke inspiratiebron. Kanker is
ingrijpend voor diegene die kanker heeft maar ook voor hun naasten. Een luisterend oor
en contact met gelijk gestemde is belangrijk.
Mensen die kanker hebben (gehad) en hun naasten willen soms een plek waar ze even
zichzelf kunnen zijn.
Deze mensen kunnen bij ons terecht in inloophuis: “Het Thuispunt”.

De aangeboden activiteiten van het inloophuis hebben te maken met sociaal, geestelijk
en lichamelijk welbevinden. De rode draad in alle activiteiten is lotgenotencontact.

Het inloophuis wil in een informele en warme sfeer opvang en steun bieden aan mensen
met kanker, hun familie en vrienden. Onze verpleegkundigen en vrijwilligers van het huis
begrijpen dat zij het moeilijk hebben, dat zij zorgen, verdriet en twijfels kennen en zij
luisteren naar hun verhaal. Zij maken hun graag wegwijs in de wirwar van ondersteu-
nende diensten tijdens het ziekte- en verwerkingsproces.