Beleid & Financiën

Stichting Jacqueline heeft de ANBI-status

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Doneren of nalaten aan een ANBI-geregistreerde organisatie biedt belastingtechnische voordelen voor de schenker.


Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen.


Dit zijn de voorwaarden van de Belastingdienst om de ANBI-status te krijgen:


Uw instelling zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Dit is de 90%-eis.
Hieraan voldoet Stichting Jacqueline

De instelling heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.
Dat is correct.

De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
Onze bestuurders krijgen hiervoor geen vergoeding.

Naam en functie bestuurders:
Twan Tielen, penningmeester
Eric Scheuter, voorzitter / secretaris


De hoofdlijnen van het beleidsplan.
Stichting Jacqueline biedt zorg en ondersteuning aan mensen in de laatste levensfase. Het doel is dat onze gasten op een waardige en respectvolle manier afscheid kunnen nemen van het leven en dat hun dierbaren  met een goed gevoel terug kunnen kijken op deze fase.

Op welke wijze verkrijgt Stichting Jacqueline haar inkomsten.
Stichting Jacqueline verkrijgt haar inkomsten door (kleine donaties) van particulieren en Roparun.


Hoe wordt het vermogen beheerd en besteed
Financieel jaarverslag 2020


Uitgeoefende activiteiten
Stichting Jacqueline heeft zich voornamelijk bezig gehouden met het bezoeken van en informatie verschaffen aan mensen met de diagnose kanker. Zij heeft voorlichting gegeven m.b.t. hulpmiddelen en lotgenotencontact ondersteund.


De contactgegevens van de stichting
Stichting Jacqueline
De Gagelrijzen 4
4711 PA  Sint Willebrord
info@stichtingjacqueline.nl
06-13918168


Het RSIN fiscaal nummer
RSIN 8227.82.765


Een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI
Het bieden van een ontmoetingsplaats/verblijf waar mensen in de laatste levensfase en hun dierbaren vrijblijvend binnen kunnen lopen. Waar men in contact kan komen met lotgenoten om ervaringen te delen en herkenning te vinden. Om op deze manier leven aan de laatste dagen toe te voegen waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven.