Doelen van onze stichting


  • Mensen een waardig, respectvolle en liefdevolle laatste levensfase bieden.
  • Het bespreekbaar maken van wensen met betrekking tot uw levenseinde.
  • Comfort bieden: adequeate pijnbestrijding in overleg met uw eigen huisarts
  • Aanbieden wensdiëten.
  • Het ondersteunen van mantelzorgers daar waar nodig.
  • Steun vinden in adequate oplossingen indien mantelzorgers taken tijdelijk niet kunnen waarnemen.
  • Thuis creëren waar hulpvragen gesteld kunnen worden en het antwoord gerealiseerd wordt.
  • Optimaal inzetten van zorg, in samenwerking met thuiszorg Ons Thuis.
  • Informatie bieden met betrekking tot zorgaanbod, hulpmiddelen etc.